Förbättra företagets ekonomi

Som verksamhetsansvarig behöver du hela tiden hitta nya sätt att öka likviditeten i företaget. Du måste också hitta fler kunder och förbättra företagets ekonomi. Här finns det många välkända och beprövade metoder, som att satsa på marknadsföring, nya verktyg och digitalisering, samt utbildning av företagets anställda. Med en stor verktygslåda och ett nyfiket sinne går det också att hitta nya vägar, och på så vis få försprång bland konkurrenterna.

Med en medarbetarundersökning kan du få feedback från medarbetarna och bättre förstå om de trivs på arbetsplatsen. Du kan skapa en förståelse för hur ledarna och teamen kan utvecklas, och om energi och fokus läggs på korrekta uppgifter. En medarbetarundersökning kan också leda till högre vinster och större lönsamhet, vilket tillsammans med nöjdare kunder är positivt för företagets ekonomi.

Fyradagarsvecka ger ökad produktivitet

En åtgärd som kan förbättra företagets ekonomi är att korta ner arbetsveckan. I december 2022 deltog över sextio brittiska företag i en pilotstudie med fyra dagars arbetsvecka. Över 90 % av de deltagande företagen valde därefter att fortsätta endast ha fyra dagar i arbetsveckan, och 18 av företagen beslutade sig för att permanenta denna förändring. Fyradagarsveckan gav ett tydligt avtryck där de anställda mådde bättre. Mer än hälften av företagens anställda sade att de hade fått en ökad arbetsförmåga, och mängden anställda som sade upp sig gick ner med 57 %. En stor minskning av stressnivåerna hos personalen gick att se i studien. Deras fysiska hälsa blev bättre samtidigt som de enklare kunde kombinera familjeliv med arbete. En positiv effekt var att intäkterna gick upp något, vilket visar att en kortare arbetsvecka kan förbättra företagets ekonomi.

Trygg företagshandel med ursprungscertifikat

I rådande inflationstider är det viktigt för företag att säkra en trygg ekonomi. Inom handeln är ursprungscertifikat en trygghetsåtgärd. Intyget är numer ett krav i samband med export från Sverige till andra länder.

Här kan du läsa mer om syftet med intyget och varför det är en trygghet i osäkra ekonomitider.

Vad innebär ursprungscertifikat?

Det är en form av intyg som du behöver vid export till länder som inte ingår i EU. Ett ursprungscertifikat gör det möjligt för myndigheter i andra länder att kontrollera varors ursprung. Det finns handelspolitiska och andra skäl till att det här behovet finns. I viss mån kan även ursprungscertifikatet behövas om du ska exportera varor från Sverige till en EU-kund som i sin tur ska vidareexportera utanför unionen.

Ansöka om ursprungscertifikat

Det är Handelskammaren som utfärdar certifikatet och det är hit du skickar in dina handlingar. På hemsidan finns det mer detaljerade uppgifter kring vad du behöver bifoga i din ansökan. Den ska skickas in via e-post och när allt är färdigt får du ditt ursprungscertifikat skickat till angiven adress. Du kan även hämta upp certifikatet på plats hos Handelskammaren i Stockholm.

Priset för att ansöka om certifikatet ligger just nu på 700 kronor exklusive moms. Du kan få faktura till företaget. Det går även att apostillestämpla intyget innan du får det slutliga dokumentet.

Trygga ekonomiska villkor

Som företag är det obligatoriska ursprungscertifikatet en trygghet i samband med utlandsaffärer. Du visar att din verksamhet är seriös och att dina varor uppfyller olika mått på korrekthet. Även tullavgifter påverkas positivt av den här typen av intyg eftersom du betalar lite lägre pris för att exportera.

Optimera ditt företags ekonomi med hjälp av en jurist

Som företagare är ekonomi en av de viktigaste aspekterna att hantera för att uppnå framgång. Men har du även övervägt hur immaterialrätt kan spela en avgörande roll för att skydda din ekonomi och ditt varumärke? Det är här en kunnig immaterialrätt jurist kan komma in i bilden och hjälpa dig att optimera ditt företags ekonomi på lång sikt.

Immaterialrätt jurist – Din partner i affärsvärlden

En immaterialrätt jurist är en expert på immaterialrättsliga frågor, såsom varumärken, patent och upphovsrätt. Dessa jurister är specialiserade på att skydda och försvara ditt företags immateriella tillgångar, vilket kan inkludera din produkt, tjänst, eller ditt företagsnamn. Genom att säkerställa att din immaterialrätt är skyddad kan du undvika problem som kan påverka din ekonomi negativt, såsom varumärkesintrång eller otillåten användning av din produkt eller tjänst av konkurrenter.

Optimera din ekonomi genom att förhindra rättstvister

Rättstvister kan vara dyra och tidskrävande för företagare, och de kan ha en negativ inverkan på din ekonomi. En immaterialrätt jurist kan hjälpa dig att förhindra potentiella rättstvister genom att säkerställa att ditt företags immateriella rättigheter är korrekt skyddade och att du följer alla immaterialrättsliga lagar och bestämmelser. Genom att agera proaktivt kan du undvika potentiella juridiska strider och spara pengar och tid, vilket i sin tur kan optimera din ekonomi och bidra till att ditt företag växer och utvecklas framgångsrikt.

Anlita elektriker i Hägersten för ett smart hem

Om man vill spara in på el- och energikostnader och bor i en villa, kan man skaffa sig ett så kallat smart hem. Det innebär installation av en hub och elprodukter som styrs av denna och spar el med smarta AI-funktioner. Detta innebär att man rent ekonomiskt kan spara mycket pengar på el och energi årligen. Bor man även i Hägerstensområdet, kan man via Dryft anlita en elektriker i Hägersten för riktigt professionella installationer av el.

Spar elkostnader

Även om det kan sparas en hel del pengar på el med hjälp av ett smarthem, är det ändå

bra se över gynnsamma elavtal och vilken typ av avtal man tycker passar bäst. Vill man också vara nöjd med elinstallationer i det nya smarthemmet som spar elkostnader, ska man anlita elektriker i Hägersten för ett professionellt och välutförd arbete. En elektriker hägersten kan utföra många tjänster som hjälp med laddbox till elbilen, elbesiktningar, samt installationer. Ett smarthem är en bra lösning då hemmets hjärta som är en hub styr huset med bland annat automatisk släckning eller laddar elbilen när elpriserna är som lägst på dygnet.

Smarta appar och välinstallerad el

När man anlitar en elektriker i Hägersten för just till exempel en installation av el till ett smarthem får man alltid trevlig personal med hög kompetens, samt trygga garantier. När man sedan ska använda sitt smarta hem styrs hela systemet med smarta appar. Dessa appar som sänker elen kan bli en stor skillnad för ekonomin, särskilt då elen gått upp mycket i pris i dagens läge.

Ekonomi

Så får du mer för dina pengar

Genom att ha bra koll på din privatekonomi kan du få pengarna att räcka längre och till mer saker. Det gäller delvis att göra vissa efterforskningar när du ska köpa vissa saker för att hitta det mest prisvärda alternativet. Exempelvis så kan du hos billiga mobilskydd i Tibro hitta mängder med prisvärda produkter till mobiltelefonen. Det är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv att inte betala mer än nödvändigt för vissa produkter. En annan sak som du kan göra när du ska köpa en del saker är att leta efter rabatter innan du slår till.

Spara pengar för en stabil ekonomi

När du gör en budget får du bra koll på vilka utgifter som du har. Det enklaste sättet att kunna få mer pengar över är att kontrollera utgifterna och se till att dessa inte skenar iväg. Tänk på att en god ekonomi inte byggs upp på en månad utan det tar ett tag. För att ha en stabil ekonomi är grundbulten ett sparande. När du har ett sparande kan du minska risken att hamna i ekonomisk knipa. Det enklaste sättet att spara ihop till en buffert är att dra ner på utgifterna och lägga pengar på ett sparande istället.

Ekonomi

Dra ner på företagets utgifter i tuffa tider

Med en lågkonjunktur i annalkande är det många företag som börjar se över sina kostnader. Det är givetvis klokt att göra kontinuerligt, men för den som ännu inte gjort det är det hög tid. Det du till varje pris vill undvika är att hamna i ett läge där du tvingas säga upp produktiv personal för att kunna ha råd med löpande kostnader. Se därför till att redan nu börja hitta andra områden att spara på för att frigöra kapital.

Se över kontorsytan

En bra början är att jobba med de stora kostnaderna i verksamheten. Där brukar kontorsplats vara en av de tyngre utgifterna. Om ni äger ert eget kontor kanske det går att hyra ut delar av det till andra företag. Om ni hyr plats är det värt att se om ni kan minska ytan för att bättre passa kostymen. Eller kanske till och med säga upp kontoret för att istället börja med coworking, att sitta på ett gemensamt kontor tillsammans med andra där ni bara betalar för de platser ni använder. Det är också ett bra ställe att träffa och lära känna andra företag. När ni hyr in er med coworking får ni möjlighet att lära känna både nya kunder och samarbetspartners.

Inventera de löpande kostnaderna

Hur många prenumerationer har ni och hur många system betalar ni för i onödan? De flesta företag har alldeles för många licenser och andra löpande kostnader, särskilt på IT-området. Genom att gå igenom dessa, gärna tillsammans med er revisor, brukar det finnas mycket pengar att spara. Med lite tur kan ni dessutom få pengar tillbaka om ni säger upp dem i förtid.

Undvik att ersätta personal

Ett klassiskt sätt att undvika att behöva säga upp personal är att under en period införa anställningsstopp. Det innebär att om någon säger upp sig eller går i pension så kommer denne inte ersättas med en nyanställd. Det här är, så länge ni ser till att de som är kvar inte blir överbelastade, ett mer humant sätt att minska kostnadskostymen. Inventera organisationen för att se vilka som det kanske inte finns ett lika stort behov av och se till att omskola dem där det finns möjlighet. Se också över de arbetsutgifter som utförs en normal vecka och se om det går att skala bort några av dem. Då helst de minst värdeskapande. På så sätt kan ni behålla samma produktivitet men med färre anställda.

Elavtalet som kan gynna dig

År 2022 har inte varit ett lätt år, med allt från kriget mellan Ryssland och Ukraina till en del sviter av coronapandemin. Till det kan vi lägga dyra bränslepriser, inflation och elbrist. Med andra ord gäller det för i synnerhet låg- och medelinkomsttagare att verkligen se över sin ekonomi och vad de kan göra för att minimera följderna av alla ovanstående faktorer.

Skenande elpriser

Elpriserna har verkligen skjutit i höjden och det har inneburit att företag fått säga upp personal eller till och med lägga ner sina verksamheter och privatpersoner har till och med fått flytta eftersom de inte har råd med sitt boende längre. Det är skrämmande för många som lever med en inkomst som gör att man precis får det att gå runt. Därför är det egentligen för de flesta dags att hitta billigast elavtal för att få ner priserna på elräkningarna. Men hur ska man tänka? Att binda elpriset just nu är verkligen ett lotteri. Skenar priserna ännu mer så är det klokt att binda sitt elavtal. Skulle de minska så gör man istället rätt i att inte välja ett bundet elavtal. Problemet är ju att man inte kan spå framtiden och med säkerhet ta rätt beslut då det inte är lätt att veta om fast eller rörligt elpris är det bästa. Men för att hitta billigast elavtal kan man gå in på Byt elbolags sida och jämföra de olika aktörerna och se vilken elleverantör som passar bäst till just dig.

Är timpris ett bra alternativ?

Det finns en del saker att tänka på när man ska teckna billigast elavtal för just sig själv. Exempelvis kan man fundera på att välja timpris. Det innebär att elen är billigare vissa tider på dygnet och tiderna kan variera från dag till dag. Det kan vara bra om man exempelvis arbetar hemifrån, för då kan man hela tiden styra vilka tidpunkter man exempelvis ska diska och tvätta. Det kan man spara in en del pengar på. Ofta är priserna för timpris billigast på natten eller sena kvällar. Jobbar man natt eller ska upp tidigt på morgnarna så kanske inte timpris är lika förmånligt.

Det är således väldigt individuellt vilken typ av elavtal man ska teckna, men man bör åtminstone göra en grundlig undersökning så att man verkligen hittar billigast elavtal för just sin situation.

Jämför elpriser och sänk elräkningen

Tycker du att elräkningen är alldeles för hög? Då ska du jämföra elpriser och byta elbolag. Du kommer att spara tusenlappar om året.

Jämför elpriser

Idag är det många som bävar inför att titta på elräkningen. Elkrisen påverkar så gott som alla svenskar. Därför är det smart att jämföra elpriser. Om du vill betala så lite som möjligt ska du satsa på Tibber. Deras kunder betalar i genomsnitt sju procent mindre än kunder hos andra elbolag. Gå in på deras sida och kolla själv. Sju procent blir mycket på ett år. Pengar som du kan lägga på att anlägga solceller på taket, investera i en kamin eller på andra sätt att använda för att sänka dina elkostnader än mer. Gå in på Tibber och jämför elpriser och byt till det billigaste elbolaget.

Sänka elräkningen

Det första du ska göra är alltså att jämföra elpriser. Sedan är det smart att du kollar över ditt boende och ser hur du kan sänka kostnaderna än mer. Börja med elementen. Genom att sänka elementen bara en grad kommer du att spara tusenlappar på ett år. Köp ett par sköna inneskor eller tofflor, snygg fleecejacka och mysa med filtar i soffan. Du och familjen kommer snabbt att vänja er vid att det är lite kallare. Till slut känns det inte ens kallt.

För det andra är det viktigt att kolla över dina fönster, dörrar och isoleringen. Läcker värmen ut någonstans? Har du gamla fönster är det klokt att investera i nya moderna energisnåla fönster. Detsamma gäller ytterdörrar. Att isolera om huset är ett större jobb. Men om du planerar att bo kvar där du bor är det är en klok investering. För att ta reda på huruvida ditt hus läcker energi ska du titta på fasaden på vintern. Om du ser ett ställe där det är extra mycket frost på husväggen så betyder det att det läcker energi just där.

Externa energikällor

Om du bor i lägenhet är det inte alltid möjligt att nyttja externa energikällor. Du kan dock sätta upp solceller på din balkong. Så tjänar du några hundralappar. Det är även klokt att ha vid ett eventuellt strömavbrott. I vissa bostadsrätter kan du även installera kamin.

Bor du i hus kan du sätta upp solceller på taket eller väggen. En solcellsanläggning brukar betala sig själv i långa loppet. Det är också klokt att sätta upp en luftvärmepump på väggen. Den ger kyla på sommaren och extra värme på vintern. Luftvärmepumpar går förvisso på el, men de är ändå ekonomiskt bärande och relativt billiga att köpa in. För det tredje är det alltid klokt att ha en kamin. Både i villan och sommarstugan. Även om vedpriset just nu är lite väl högt, så har du alltid möjlighet att sänka inomhusvärmen och du har även värme om det blir ett strömavbrott.

Tips för en sundare ekonomi

Om det känns som att dina kostnader gräver ett allt större hål i din ekonomi varje månad är det dags att ta tag i saken. Det finns många knep för att få en hållbarare ekonomi. Det första du ska göra är att få koll på dina utgifter. Om du exempelvis har många lån och krediter som kostar dig väldigt mycket varje månad kan du vända dig till Nstart för att samla dina skulder till ett enda lån. Nstart kan hjälpa dig att bli mer ekonomiskt medveten.

Bygg en robust ekonomi med ett samlingslån

Det första steget för att samla dina lån är att göra en analys och utvärdering av dina förutsättningar. Sedan kan du med hjälp av NStart samla dina lån till ett nytt, vilket kan ge dig bättre villkor och en lägre månadskostnad. Allt går ut på att stabilisera upp din ekonomi på ett bra sätt. När du har ett samlingslån istället för flera små har du bättre förutsättningar för att bygga en robustare ekonomi.

Sortera bland dina utgifter

Att styra upp din vardagsekonomi istället för att stoppa huvudet i sanden är en mycket bra idé. Det krävs lite jobb men är helt klart värt det. När du har en ekonomi som du har kontroll över kommer du förmodligen även att må bättre. När du har styrt upp dina lån är det dags att ta tag i dina övriga utgifter. Det bästa är att göra en budget över din privatekonomi. Det finns bra budgetmallar på nätet som du kan nyttja för att underlätta för dig själv. Logga sedan in på din bank och ta fram alla dina utgifter du haft under en månad. Sortera utgifterna i olika kategorier som exempelvis transport, mat, nöje och boende. Du kan med fördel markera dina fasta utgifter. Nästa steg är att prioritera vad som är viktigast i varje kategori. På så sätt kan du enklare se vad du kan dra in på.

Gör budgetuppföljning

Utifrån dina utgifter och inkomster gör du sedan en budget. Skriv ner hur mycket pengar du ska lägga på varje kategori. Se även till att ha utrymme för ett sparande i din budget. När du gör en budget för månaderna framöver är det lättare att prioritera vad du ska lägga pengar på. Du blir helt enkelt mer medveten om vad du gör för ekonomiska val. Exempelvis kan det göra att du kan få utrymme i din ekonomi att spara till den där efterlängtade resan. Försök att hålla dig till budgeten och gör kontinuerliga utvärderingar för att se hur det faktiskt går. Du kan göra eventuella anpassningar utifrån din situation och hur vardagen förändras. Det viktigaste är att din ekonomi går runt och att dina utgifter inte överstiger dina kostnader.

Ekonomitips för att spara pengar

Att regelbundet spara pengar är bra ur flera perspektiv. Ett sparande ger dig framförallt trygghet. Det finns många tips och knep som du kan använda för att få en bättre ekonomi och spara mer pengar. Om du har flera lån kan du exempelvis baka ihop dina lån i hopbackslån och genom det reducera dina kostnader för lånen.

Få bättre lånevillkor med ett hopbackslån

Ett hopbackslån är ett av de enklaste sätten att spara pengar på för dig som har lån utan säkerhet. Exempelvis kan det vara lån du tagit för diverse varor eller tjänster. Om du har många sådana lån kan du sänka dina kostnader med ett hopbackslån genom att få bättre villkor, exempelvis lägre ränta. Du kan även reducera dina kostnader genom att ha färre avgifter. Med smålån och kreditkortsskulder följer oftast avgifter som fakturaavgifter, förseningsavgifter, uppläggningsavgifter och aviavgifter. Alla dessa avgifter blir inte sällan tillsammans onödiga kostnader som du genom ett hopbackslån kan minska. En annan fördel med hopbackslån är att du kan få ett bättre översikt över din ekonomi, du har bara ett lån att ha koll på.

Spara utifrån din situation

När du gör mer utrymme i din ekonomi öppnar du upp för att kunna spara pengar. Om du inte redan har ett sparande är det en god idé att starta ett redan idag. Börja spara det du kan även om det är små summor. Pengarna du sparar genom hopbackslån kan du lägga på att starta upp ett sparande. Ett bra sparande och en god ekonomi byggs inte upp på en månad, det kräver tålamod och disciplin. Börja med att spara ihop en hög med pengar som du kan använda till oförutsedda händelser, ett så kallad buffertsparande.

Reducera utgifterna

När du vill spara pengar gäller det att ha stenkoll på inkomsterna och utgifterna. Det får du genom att göra en budget. Se till att skaffa dig en bra överblick över din ekonomi. Att reducera dina utgifter är ett av de enklaste sätten att skapa ett större utrymme för sparande i ekonomin. Genom att dra in på småköp och andra utgifter du kan klara dig utan kan du lättare spara pengar.