Förbättra företagets ekonomi

Som verksamhetsansvarig behöver du hela tiden hitta nya sätt att öka likviditeten i företaget. Du måste också hitta fler kunder och förbättra företagets ekonomi. Här finns det många välkända och beprövade metoder, som att satsa på marknadsföring, nya verktyg och digitalisering, samt utbildning av företagets anställda. Med en stor verktygslåda och ett nyfiket sinne går det också att hitta nya vägar, och på så vis få försprång bland konkurrenterna.

Med en medarbetarundersökning kan du få feedback från medarbetarna och bättre förstå om de trivs på arbetsplatsen. Du kan skapa en förståelse för hur ledarna och teamen kan utvecklas, och om energi och fokus läggs på korrekta uppgifter. En medarbetarundersökning kan också leda till högre vinster och större lönsamhet, vilket tillsammans med nöjdare kunder är positivt för företagets ekonomi.

Fyradagarsvecka ger ökad produktivitet

En åtgärd som kan förbättra företagets ekonomi är att korta ner arbetsveckan. I december 2022 deltog över sextio brittiska företag i en pilotstudie med fyra dagars arbetsvecka. Över 90 % av de deltagande företagen valde därefter att fortsätta endast ha fyra dagar i arbetsveckan, och 18 av företagen beslutade sig för att permanenta denna förändring. Fyradagarsveckan gav ett tydligt avtryck där de anställda mådde bättre. Mer än hälften av företagens anställda sade att de hade fått en ökad arbetsförmåga, och mängden anställda som sade upp sig gick ner med 57 %. En stor minskning av stressnivåerna hos personalen gick att se i studien. Deras fysiska hälsa blev bättre samtidigt som de enklare kunde kombinera familjeliv med arbete. En positiv effekt var att intäkterna gick upp något, vilket visar att en kortare arbetsvecka kan förbättra företagets ekonomi.