Förbättra företagets ekonomi

Som verksamhetsansvarig behöver du hela tiden hitta nya sätt att öka likviditeten i företaget. Du måste också hitta fler kunder och förbättra företagets ekonomi. Här finns det många välkända och beprövade metoder, som att satsa på marknadsföring, nya verktyg och digitalisering, samt utbildning av företagets anställda. Med en stor verktygslåda och ett nyfiket sinne går det också att hitta nya vägar, och på så vis få försprång bland konkurrenterna.

Med en medarbetarundersökning kan du få feedback från medarbetarna och bättre förstå om de trivs på arbetsplatsen. Du kan skapa en förståelse för hur ledarna och teamen kan utvecklas, och om energi och fokus läggs på korrekta uppgifter. En medarbetarundersökning kan också leda till högre vinster och större lönsamhet, vilket tillsammans med nöjdare kunder är positivt för företagets ekonomi.

Fyradagarsvecka ger ökad produktivitet

En åtgärd som kan förbättra företagets ekonomi är att korta ner arbetsveckan. I december 2022 deltog över sextio brittiska företag i en pilotstudie med fyra dagars arbetsvecka. Över 90 % av de deltagande företagen valde därefter att fortsätta endast ha fyra dagar i arbetsveckan, och 18 av företagen beslutade sig för att permanenta denna förändring. Fyradagarsveckan gav ett tydligt avtryck där de anställda mådde bättre. Mer än hälften av företagens anställda sade att de hade fått en ökad arbetsförmåga, och mängden anställda som sade upp sig gick ner med 57 %. En stor minskning av stressnivåerna hos personalen gick att se i studien. Deras fysiska hälsa blev bättre samtidigt som de enklare kunde kombinera familjeliv med arbete. En positiv effekt var att intäkterna gick upp något, vilket visar att en kortare arbetsvecka kan förbättra företagets ekonomi.

Trygg företagshandel med ursprungscertifikat

I rådande inflationstider är det viktigt för företag att säkra en trygg ekonomi. Inom handeln är ursprungscertifikat en trygghetsåtgärd. Intyget är numer ett krav i samband med export från Sverige till andra länder.

Här kan du läsa mer om syftet med intyget och varför det är en trygghet i osäkra ekonomitider.

Vad innebär ursprungscertifikat?

Det är en form av intyg som du behöver vid export till länder som inte ingår i EU. Ett ursprungscertifikat gör det möjligt för myndigheter i andra länder att kontrollera varors ursprung. Det finns handelspolitiska och andra skäl till att det här behovet finns. I viss mån kan även ursprungscertifikatet behövas om du ska exportera varor från Sverige till en EU-kund som i sin tur ska vidareexportera utanför unionen.

Ansöka om ursprungscertifikat

Det är Handelskammaren som utfärdar certifikatet och det är hit du skickar in dina handlingar. På hemsidan finns det mer detaljerade uppgifter kring vad du behöver bifoga i din ansökan. Den ska skickas in via e-post och när allt är färdigt får du ditt ursprungscertifikat skickat till angiven adress. Du kan även hämta upp certifikatet på plats hos Handelskammaren i Stockholm.

Priset för att ansöka om certifikatet ligger just nu på 700 kronor exklusive moms. Du kan få faktura till företaget. Det går även att apostillestämpla intyget innan du får det slutliga dokumentet.

Trygga ekonomiska villkor

Som företag är det obligatoriska ursprungscertifikatet en trygghet i samband med utlandsaffärer. Du visar att din verksamhet är seriös och att dina varor uppfyller olika mått på korrekthet. Även tullavgifter påverkas positivt av den här typen av intyg eftersom du betalar lite lägre pris för att exportera.

Optimera ditt företags ekonomi med hjälp av en jurist

Som företagare är ekonomi en av de viktigaste aspekterna att hantera för att uppnå framgång. Men har du även övervägt hur immaterialrätt kan spela en avgörande roll för att skydda din ekonomi och ditt varumärke? Det är här en kunnig immaterialrätt jurist kan komma in i bilden och hjälpa dig att optimera ditt företags ekonomi på lång sikt.

Immaterialrätt jurist – Din partner i affärsvärlden

En immaterialrätt jurist är en expert på immaterialrättsliga frågor, såsom varumärken, patent och upphovsrätt. Dessa jurister är specialiserade på att skydda och försvara ditt företags immateriella tillgångar, vilket kan inkludera din produkt, tjänst, eller ditt företagsnamn. Genom att säkerställa att din immaterialrätt är skyddad kan du undvika problem som kan påverka din ekonomi negativt, såsom varumärkesintrång eller otillåten användning av din produkt eller tjänst av konkurrenter.

Optimera din ekonomi genom att förhindra rättstvister

Rättstvister kan vara dyra och tidskrävande för företagare, och de kan ha en negativ inverkan på din ekonomi. En immaterialrätt jurist kan hjälpa dig att förhindra potentiella rättstvister genom att säkerställa att ditt företags immateriella rättigheter är korrekt skyddade och att du följer alla immaterialrättsliga lagar och bestämmelser. Genom att agera proaktivt kan du undvika potentiella juridiska strider och spara pengar och tid, vilket i sin tur kan optimera din ekonomi och bidra till att ditt företag växer och utvecklas framgångsrikt.