Trygg företagshandel med ursprungscertifikat

I rådande inflationstider är det viktigt för företag att säkra en trygg ekonomi. Inom handeln är ursprungscertifikat en trygghetsåtgärd. Intyget är numer ett krav i samband med export från Sverige till andra länder.

Här kan du läsa mer om syftet med intyget och varför det är en trygghet i osäkra ekonomitider.

Vad innebär ursprungscertifikat?

Det är en form av intyg som du behöver vid export till länder som inte ingår i EU. Ett ursprungscertifikat gör det möjligt för myndigheter i andra länder att kontrollera varors ursprung. Det finns handelspolitiska och andra skäl till att det här behovet finns. I viss mån kan även ursprungscertifikatet behövas om du ska exportera varor från Sverige till en EU-kund som i sin tur ska vidareexportera utanför unionen.

Ansöka om ursprungscertifikat

Det är Handelskammaren som utfärdar certifikatet och det är hit du skickar in dina handlingar. På hemsidan finns det mer detaljerade uppgifter kring vad du behöver bifoga i din ansökan. Den ska skickas in via e-post och när allt är färdigt får du ditt ursprungscertifikat skickat till angiven adress. Du kan även hämta upp certifikatet på plats hos Handelskammaren i Stockholm.

Priset för att ansöka om certifikatet ligger just nu på 700 kronor exklusive moms. Du kan få faktura till företaget. Det går även att apostillestämpla intyget innan du får det slutliga dokumentet.

Trygga ekonomiska villkor

Som företag är det obligatoriska ursprungscertifikatet en trygghet i samband med utlandsaffärer. Du visar att din verksamhet är seriös och att dina varor uppfyller olika mått på korrekthet. Även tullavgifter påverkas positivt av den här typen av intyg eftersom du betalar lite lägre pris för att exportera.