Starta ett företag för att bygga upp en förmögenhet

Har du som ambition att bygga upp en förmögenhet, och inte redan har ett större kapital som du kan investera, kan det vara ett intressant alternativ att bygga upp ett eget företag från grunden. Det är inte en enkel väg att vandra, men blir ditt företag framgångsrikt har du goda möjligheter att bli en förmögen person. Det finns många exempel på svenska entreprenörer som har lyckats och några av dessa är Ikeas Ingvar Kamprad, Spotifys Daniel Ek och Filippa K:s Filippa Knutsson.

Vilken bransch som du ska välja beror på vilken kompetens som du har och även vilka dina intressen är. Ska du lägga ner större delen av din tid och energi på ditt företagande är det betydligt enklare om du väljer något som du brinner för. Oavsett vilken bransch som du väljer finns det ett par grundläggande råd som är tillämpliga på alla branscher och samtliga typer av företag. Följer du dessa råd har du skapat en bra grund för att lyckas med ditt företagande.

Anlita en bra webbyrå

En av grundstenarna i verksamheten är att anlita en professionell och modern webbyrå. Detta gäller oavsett om du ska använda webbyrån för apputveckling eller endast för marknadsföringsåtgärder på internet. Har du inte tillgång till en bra webbyrå som på ett aktivt sätt deltar i utvecklingen av din verksamhet kommer det att bli svårt för dig att lyckas med ditt företagande. På dagens digitaliserade marknad kan valet av webbyrå vara den avgörande skillnaden mellan succé och fiasko. Var därför noggrann i ditt val av webbyrå och välj gärna en större sådan med bred kompetens.

Anlita en bra redovisningsbyrå

Det är få företagare som anser att den löpande redovisningen är särskilt spännande, eller ens intressant. Inte desto mindre är den viktig och är en vital del av verksamheten. En väl fungerande redovisning är en förutsättning för att du ska kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen. Dessutom är du skyldig att ha en ordnad bokföring och det är även den som ligger till grund för de skatter som företaget ska betala varje månad.

Vill du själv spendera så lite tid som möjligt på att hantera den ekonomiska redovisningen bör du anlita en väletablerad och professionell redovisningsbyrå. Då kan du fokusera på att utveckla verksamheten och låta redovisningsbyråns personal hantera den löpande bokföringen.

Anlita en advokat eller annan jurist

Du bör även ha ett nära samarbete med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på affärsjuridik. Som företagare stöter du ständigt på juridiska frågeställningar. Det kan gälla allt från anställningsfrågor till upprättande av avtal och tvister med kunder eller leverantörer. En skicklig affärsjurist guidar dig igenom det rättsliga ramverket och ser samtidigt till att avtal och andra juridiska dokument är korrekt utformade vilket minskar riskerna för framtida tvister.

Använd dig av en mentor

Avslutningsvis är det en stor fördel om du kan finna en erfaren mentor som du kan vända dig till för att få allmänna tips och råd om att driva företag. Det ska med fördel vara en person som själv har varit företagare och som kan bidra med både kunskap och erfarenhet. Hittar du rätt mentor är det en person som kommer att bidra till såväl ditt företag som din personliga utveckling.