Kapitaltäckningskrav – vad är detta?

Vad menas med kapitaltäckningskrav – och varför finns det?

Kapitaltäckning är måttet i regelverket för bank-och försäkringssektorn gällande storleken på beloppet som behöver avsättas för att verksamheten ska kunna leva upp till sitt åtagande. År 2020 beslutade Finansinspektionen (FI) att risken i bankers utlåning till den kommersiella fastighetsbranschen var för hög. Man ansåg att banksektorn behövde mer kapital för detta och höjde därmed kapitalkraven genom ett kapitalpåslag för bankers exponeringar till fastighetsbranschen.

Det höjda kapitaltäckningskravet

Det är främst storbankerna som påverkas av kapitaltäckningskravet som vid starten för det nya kapitalkravet bedömdes till cirka 5 miljarder kronor per bank. Fastighetsbranschen har alltid lånat av bankerna för sina fastighetsprojekt, ibland till och med upp till hela värdet av projektet, det vill säga en belåning till 100 procent. FI har oroats över hur en eventuell kris i kommersiell fastighetssektor skulle påverka de svenska storbankerna – eftersom FI ska skydda stabiliteten i de finansiella systemen i Sverige. Kommersiell fastighetsmarknad är nära sammanlänkad med dessa system och dessutom konjunkturkänslig. Detta innefattar både industriella lokaler, näringslokaler och bostadsfastigheter. Gruppen står för en stor del av bankernas utlåning.

Bankerna underskattar risken

FI menar att bankernas kreditriskmodeller underskattar risken då man lånar ut till fastighetssektorn – det kan behövas mer kapital för täckning av eventuella kreditförluster som kan uppstå. De ökade kapitalkraven ska gå hand i hand med att man säkrar upp lånen genom att använda fastigheterna som säkerhet. Denna åtgärd ska stärka banksektorns motståndskraft mot förändrade förutsättningar och kapitalförluster.

Svårigheter för fastighetsbranschen

Med höjningen av kapitaltäckningskravet kommer det att bli dyrare och svårare för fastighetsföretagen att skaffa sig finansiering. Under hösten 2021 framlade EU-kommissionen ett förslag som innebär ett införande av ett ”riskviktsgolv”. Detta betyder att varje bank behöver ha en miniminivå på den kapitalmängd som måste hållas, oberoende av vad banken själv gjort för riskbedömning. Banken ska bindas vid detta riskviktsgolv och om detta sker påverkas även de kunder som utgör en lägre risk då de lånar. Alla lån blir dyrare eftersom banken behöver ha mer kapital på plats löpande och detta ska finansieras.

Påverkan på svenska företag kan bli stor

Svenska företagslån har historiskt visat låga förluster, vilket innebär att banksektorn har hållit mycket mindre kapital jämfört med det golv som införs. Om ett införande av riskviktsgolv blir verklighet skulle villkoren kunna blir sämre för de mest stabila företagen. Kommissionens förslag tar inte hänsyn till den statistiskt låga risken inom företagsutlåningen i Sverige.

Starta ett företag för att bygga upp en förmögenhet

Har du som ambition att bygga upp en förmögenhet, och inte redan har ett större kapital som du kan investera, kan det vara ett intressant alternativ att bygga upp ett eget företag från grunden. Det är inte en enkel väg att vandra, men blir ditt företag framgångsrikt har du goda möjligheter att bli en förmögen person. Det finns många exempel på svenska entreprenörer som har lyckats och några av dessa är Ikeas Ingvar Kamprad, Spotifys Daniel Ek och Filippa K:s Filippa Knutsson.

Vilken bransch som du ska välja beror på vilken kompetens som du har och även vilka dina intressen är. Ska du lägga ner större delen av din tid och energi på ditt företagande är det betydligt enklare om du väljer något som du brinner för. Oavsett vilken bransch som du väljer finns det ett par grundläggande råd som är tillämpliga på alla branscher och samtliga typer av företag. Följer du dessa råd har du skapat en bra grund för att lyckas med ditt företagande.

Anlita en bra webbyrå

En av grundstenarna i verksamheten är att anlita en professionell och modern webbyrå. Detta gäller oavsett om du ska använda webbyrån för apputveckling eller endast för marknadsföringsåtgärder på internet. Har du inte tillgång till en bra webbyrå som på ett aktivt sätt deltar i utvecklingen av din verksamhet kommer det att bli svårt för dig att lyckas med ditt företagande. På dagens digitaliserade marknad kan valet av webbyrå vara den avgörande skillnaden mellan succé och fiasko. Var därför noggrann i ditt val av webbyrå och välj gärna en större sådan med bred kompetens.

Anlita en bra redovisningsbyrå

Det är få företagare som anser att den löpande redovisningen är särskilt spännande, eller ens intressant. Inte desto mindre är den viktig och är en vital del av verksamheten. En väl fungerande redovisning är en förutsättning för att du ska kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen. Dessutom är du skyldig att ha en ordnad bokföring och det är även den som ligger till grund för de skatter som företaget ska betala varje månad.

Vill du själv spendera så lite tid som möjligt på att hantera den ekonomiska redovisningen bör du anlita en väletablerad och professionell redovisningsbyrå. Då kan du fokusera på att utveckla verksamheten och låta redovisningsbyråns personal hantera den löpande bokföringen.

Anlita en advokat eller annan jurist

Du bör även ha ett nära samarbete med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på affärsjuridik. Som företagare stöter du ständigt på juridiska frågeställningar. Det kan gälla allt från anställningsfrågor till upprättande av avtal och tvister med kunder eller leverantörer. En skicklig affärsjurist guidar dig igenom det rättsliga ramverket och ser samtidigt till att avtal och andra juridiska dokument är korrekt utformade vilket minskar riskerna för framtida tvister.

Använd dig av en mentor

Avslutningsvis är det en stor fördel om du kan finna en erfaren mentor som du kan vända dig till för att få allmänna tips och råd om att driva företag. Det ska med fördel vara en person som själv har varit företagare och som kan bidra med både kunskap och erfarenhet. Hittar du rätt mentor är det en person som kommer att bidra till såväl ditt företag som din personliga utveckling.

Pengar nu: Belåna smycken hos pantbanken

Om du behöver pengar snabbt kan du belåna egna smycken och klockor hos pantbanken. Du säljer inte dina saker, utan äger dem fortfarande, samtidigt som du omgående får in tusenlappar på ditt konto.

Belåna hos pantbanken

Det är mycket enkelt att belåna smycken och liknande värdesaker hos belonapantbank.se. Den stora fördelen med att belåna en ägodel hos pantbanken är att du slipper betala hög ränta och att du fortfarande kan köpa tillbaka dina smycken, klockan eller slipsnålen i guld. Du lånar helt enkelt av dig själv till mycket låg ränta, bara 2,75 procent. Jämför det med att ta ett mindre lån hos en bank som kräver mellan 10-25 procent i ränta beroende på vilka lånevillkor som du får. En annan fördel med belonapantbank.se är att du får pengarna i handen, utan att ha behövt fatta beslutet om du ska behålla dina smycken eller inte. Det beslutet kan vänta utan att det påverkar dig alls. Gå in på belonapantbank.se och belåna dina smycken online och få snabbt mer pengar på kontot. De skickar hem ett försäkrat pantbrev till dig. Du lägger det sedan på postlådan med dina värdesaker. När de värderat dina smycken mejlar de dig, och inom fem minuter har du pengarna. Allt går oerhört snabbt.

Bättre ekonomi

Det är väldigt skönt att kunna belåna smycken, samtidigt är det också klokt att försöka förbättra ekonomin så att du redan från början har mer pengar på kontot. Vad kan du då göra redan idag? Först och främst är det viktigt att ha koll på pengar, på dina utgifter och inkomster. Det är lätt att luras att vi antingen har mer pengar än vi har eller att vi inte har nog mycket pengar för att kunna spara. Skriv ner inkomster och utgifter. Räkna ut hur mycket du behöver varje månad för att betala alla dina räkningar. Sedan bör du också kolla över mindre räkningar, som abonnemang på appar och dylikt. Vill du på allvar förbättra din ekonomi måste du vara lite hård mot dig själv. För att komma i fysisk form måste man äta rätt, träna och bygga muskler. På sätt och vis gäller det också ekonomin. Du kan inte köpa allt du vill, så länge som du faktiskt inte har kommit igång med ditt sparande och investerande på riktigt. Ungefär som att man inte kan gå ner i vikt om man fikar bullar varje dag. För stunden känns det jobbigt, men i långa loppet kommer du att bli nöjd och lyckligare.

Tjäna mer pengar

För att kunna bygga upp din ekonomi behöver du tjäna mer pengar. Rensa garderoben och förrådet. Sälj kläder, möbler, skor, sportutrustning och andra saker som du inte använder på Blocket. Hyr ut ett rum och jobba extra. Bry dig mer om vad du själv kan göra för din ekonomi, än en löneökning. I slutändan är det alltid personer som tänker och tar eget ansvar som får en bra och hållbar ekonomi.

Bli ekonomiskt smart

Att bli mer ekonomiskt smart är bra ur flera aspekter. Du kan dels få mer utrymme att göra saker som du drömmer om men även skapa dig en ekonomisk trygghet. Ett sätt att påbörja din mer ekonomiska livsstil är att rensa och sälja sådant som du inte längre använder. Då kan du även få en fin summa pengar för att starta exempelvis ett sparande. Ett tips är att sälja guld som du av någon anledning inte längre använder. Att ha guld liggande gör ingen nytta. Det är bättre att sälja guldet och få pengar som du kan lägga på annat.

Sälj saker och spara pengarna

För att sälja guld ska du beställa ett brev som du sedan fyller med ditt guld. Brevet skickar du tillbaka och inväntar ett bud. När du har accepterat budet på ditt guld har du pengarna på kontot inom ett dygn. Brevet som du skickar ditt guld med är försäkrat. Genom att sälja guld kan du få pengar utan att behöva göra någon större ansträngning. Pengarna du får för guldet kan du lägga in på ett sparkonto och påbörja ett sparande eller investera pengarna.

Gör medvetna köp

När du har sålt av lite saker ska du undvika att göra impulsköp för att inte få nya saker du inte använder. Impulsköp är oftast dåliga köp. När du ska köpa något är det en bra idé att fundera minst ett dygn innan du slår till. Då kommer du att göra mer medvetna köp. Det är även smart att hålla koll på priserna när du väl ska köpa något. Jämför alltid priser med varandra på en pryl du ska köpa.

Analysera utgifterna

En annan sak som är ekonomiskt smart är att inte använda pengar som du inte har. Det är ingen bra idé att handla saker på kredit eller ta konsumtionslån. Att låna till hus och bil är en annan sak. Om du har svårt att hålla i pengarna kan det vara bra att ha ett debitkort istället för ett kreditkort. Då kan du inte handla för mer än du har. För att bli mer ekonomiskt smart är det en god idé att analysera ditt konsumtionsmönster. Se vad du egentligen lägger pengar på och fundera på om det är nödvändiga saker.

Vad används företagslån till?

Ett företagslån är ett lån som företagare kan få för att genomföra diverse investeringar. En investering kan vara alltifrån att köpa inventarier till ett kontor eller köpa entreprenadmaskiner. Vad företag behöver pengar till varierar, men gemensamt för de flesta företagslån är att banken kräver någon form av säkerhet. Dock finns det olika sätt att låna pengar för företag och det måste inte ske med hjälp av ett vanligt företagslån.

Företagslån förbättrar företagens utsikter

Majoriteten av alla företag har lånat eller kan komma att låna pengar till verksamheten. Faktum är att det är tack vare företagslånen som företagen har kunnat blomstra i den takt som de har gjort och att industrialiseringen och utvecklingen gått som tåget det senaste århundradet. Med mer pengar kan företaget göra mer och det avspeglar sig i hela samhället.

För att få ett företagslån kräver banken någon form av säkerhet. Säkerheten består oftast i det som företaget ska låna till, till exempel entreprenadmaskiner. Ett företagslån är dock inte rätt finansieringslösning för alla företag. Istället kan man använda sig av factoring, det vill säga att man belånar sina fakturor, alternativt säljer dem. Genom att belåna fakturor är det själva beloppet på fakturorna som fungerar som säkerhet och man kan på så vis få ut ett lån med hjälp av dem. Om företaget bara behöver bättre likviditet kan det istället vara en bättre lösning att sälja fakturorna.

Använd lånen rätt

När man får ett lån som företagare, gäller det att använda lånet rätt. Det bör gå till en investering som kan hjälpa företaget att växa och utvecklas. Annars lånar man bara pengar helt i onödan och får istället stå med en skuld som kan vara svår att betala tillbaka. Ett företagslån används dock i många sammanhang och för många olika ändamål. Beroende på vilken verksamhet man driver och vilka ambitioner som finns, kan företagslånet vara den avgörande faktorn som får företaget att lyckas. Dock förutsätter det att lånet används rätt så var noga med att göra en budgetkalkyl inför låneansökan. Då vet du vad lånet kommer att kosta och om de eventuella vinsterna som lånet kan medföra kommer att bli lönsamma.

Ekonomi och likviditet

Den som driver företag behöver inte bara vara bra på den egentliga verksamheten utan det är också många andra delar som ingår i företagandet. Marknadsföring och sälj är förstås viktigt, utan kunder överlever inget företag särskilt länge, men minst lika viktigt är också det här med redovisning och ekonomi.

Bokföringshjälp och ekonomistyrning

Det är rätt vanligt att nystartade småföretagare, soloföretagare rentav själva försöker hålla koll på bokföring och redovisning. Visst finns det bra verktyg som går att använda men det krävs ändå kunskap om både debet och kredit för att det ska bli rätt. Att anlita hjälp med detta är därför ofta en ren besparing. Proffs på redovisning har ofta förslag på hur saker och ting kan förenklas, vilka möjligheter till avdrag som kan finnas och hur bokslutet ska upprättas på bästa sätt. De hjälper ofta också till med den löpande ekonomistyrningen och kundreskontra.

Obetalda fakturor

Om marknadsföringen fungerar som den ska så kommer den roligaste delen av företagandet som en följd av utförda uppdrag. Att skriva fakturor till kunder känns ofta som ett kvitto på att det faktiskt går bra. Kunder finns och de ska betala för de tjänster eller produkter de köpt. Så långt är allt gott och väl. Men vad händer om de inte betalar? Kan man tjata? Påminna? Lägga på ränta eller skicka till kronofogden? Frågorna kan bli många och någonstans finns också en liten oro att den där kunden kanske försvinner om det blir betalningsanmärkning och inkasso eller Men gör inte så, kontakta i stället Intrum så får du hjälp med de här knepiga bitarna. Intrum är proffs på att styra upp den här sortens problem för företag och kan göra det även om det bara gäller några enstaka fakturor per år.

Vänta inte

Ju längre man skjuter upp det där jobbiga med att försöka få kunden att betala desto svårare blir det. Om det inte kommer in några pengar så kommer företagets likviditet att påverkas ganska snabbt så det är verkligen inte läge att vara ”snäll” utan i stället ta tag i ärendet vänligt men bestämt. Ett korrekt och sakligt angreppssätt är bästa metoden för att få betalt. Detta är något Intrum på och det går att få hjälp med hela inkassoprocessen från början till slut. Du kan ägna din tid åt viktigare saker och låta proffs på inkasso göra det de är bäst på. Normalt ser Intrum till att fakturan blir betald och tar några procent av det fakturerade beloppet för denna tjänst. Det finns alltså mycket att vinna men inget att förlora på att anlita Intrum i stället för att själv försöka brottas med besvärliga kunder och obetalda fakturor.

När företaget växer

Ju fler kunder desto fler fakturor att följa upp. Det går att ta hjälp av Intrum för allt som rör fakturor och reskontrahantering för den företagare som vill få tid över till den egentliga verksamheten och känna sig trygg med att ekonomiflödena fungerar som de ska.