Vad används företagslån till?

Ett företagslån är ett lån som företagare kan få för att genomföra diverse investeringar. En investering kan vara alltifrån att köpa inventarier till ett kontor eller köpa entreprenadmaskiner. Vad företag behöver pengar till varierar, men gemensamt för de flesta företagslån är att banken kräver någon form av säkerhet. Dock finns det olika sätt att låna pengar för företag och det måste inte ske med hjälp av ett vanligt företagslån.

Företagslån förbättrar företagens utsikter

Majoriteten av alla företag har lånat eller kan komma att låna pengar till verksamheten. Faktum är att det är tack vare företagslånen som företagen har kunnat blomstra i den takt som de har gjort och att industrialiseringen och utvecklingen gått som tåget det senaste århundradet. Med mer pengar kan företaget göra mer och det avspeglar sig i hela samhället.

För att få ett företagslån kräver banken någon form av säkerhet. Säkerheten består oftast i det som företaget ska låna till, till exempel entreprenadmaskiner. Ett företagslån är dock inte rätt finansieringslösning för alla företag. Istället kan man använda sig av factoring, det vill säga att man belånar sina fakturor, alternativt säljer dem. Genom att belåna fakturor är det själva beloppet på fakturorna som fungerar som säkerhet och man kan på så vis få ut ett lån med hjälp av dem. Om företaget bara behöver bättre likviditet kan det istället vara en bättre lösning att sälja fakturorna.

Använd lånen rätt

När man får ett lån som företagare, gäller det att använda lånet rätt. Det bör gå till en investering som kan hjälpa företaget att växa och utvecklas. Annars lånar man bara pengar helt i onödan och får istället stå med en skuld som kan vara svår att betala tillbaka. Ett företagslån används dock i många sammanhang och för många olika ändamål. Beroende på vilken verksamhet man driver och vilka ambitioner som finns, kan företagslånet vara den avgörande faktorn som får företaget att lyckas. Dock förutsätter det att lånet används rätt så var noga med att göra en budgetkalkyl inför låneansökan. Då vet du vad lånet kommer att kosta och om de eventuella vinsterna som lånet kan medföra kommer att bli lönsamma.